Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

na-zakrecie
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viapikkumyy pikkumyy

September 10 2017

na-zakrecie
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
na-zakrecie

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viapikkumyy pikkumyy

August 21 2017

na-zakrecie
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viate-quiero te-quiero

July 25 2017

na-zakrecie
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viastonerr stonerr

July 24 2017

na-zakrecie
7420 88c8 420
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch

July 20 2017

na-zakrecie
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viabeinthe beinthe

July 17 2017

na-zakrecie
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaikropka ikropka

September 21 2017

na-zakrecie
Dziwne uczucie. Mogłabym z nim robić wszystko, mówić mu wszystko, zrobić mu wszystko. Wszystko.
Reposted fromnonecares nonecares viapikkumyy pikkumyy

September 10 2017

na-zakrecie
Nikt nie jest idealny, dopóki się w nim nie zakochasz
na-zakrecie

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract viapikkumyy pikkumyy

August 21 2017

na-zakrecie
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viate-quiero te-quiero

July 25 2017

na-zakrecie
Śniło mi się, że wszystko wyjaśniliśmy i nie mieliśmy do siebie żadnego żalu.
Reposted fromkonwalia konwalia viastonerr stonerr

July 24 2017

na-zakrecie
7420 88c8 420
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch

July 20 2017

na-zakrecie
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viabeinthe beinthe

July 24 2017

na-zakrecie
7420 88c8 420
Reposted fromoll oll viarealityisabitch realityisabitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl