Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

na-zakrecie
Bo jak można być z kimś tak kłopotliwym? Tak cholernie porąbanym [...] Faceci nie chcą dziewczyn z zaburzeniami lękowymi. Chcą niekłopotliwych, zadowolonych dziewczyn, które dużo się śmieją.
— Krąg
Reposted fromloveorhate loveorhate viabeinthe beinthe

July 17 2017

na-zakrecie
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viaikropka ikropka

July 15 2017

na-zakrecie
Okazało się, że jest miły i zabawny. Nigdy wcześniej się tak nie czułam. Z żadnym z facetów, z którymi byłam. Jest niesamowity. Nie chcę go stracić. Dopiero co go znalazłam.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabadgal badgal
na-zakrecie
4963 f284 420
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent

July 10 2017

na-zakrecie
Mama dzisiaj mi powiedziała, że traktuję ludzi za bardzo "na zawsze"
— nikt nie jest na zawsze.
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz
na-zakrecie
8766 4566 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaaksamitt aksamitt

June 26 2017

na-zakrecie

June 22 2017

na-zakrecie
Reposted fromsowaaa sowaaa vianihuhu nihuhu
9388 66aa 420
na-zakrecie
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.

June 11 2017

na-zakrecie
Reposted frombluuu bluuu viairmelin irmelin
na-zakrecie
7349 da46 420
Reposted frommyu myu viairmelin irmelin
na-zakrecie
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viamayamar mayamar
na-zakrecie
Nie chodzi o to, jakie kto sprawia wrażenie. Chodzi o to, aby dobrze się czuć w czyimś towarzystwie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vianotperfectgirl notperfectgirl
1035 474a 420

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
na-zakrecie
Zrozumiała, że nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz.
— Arturo Pérez-Reverte
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainmybetterworld inmybetterworld

June 01 2017

na-zakrecie
4117 629c 420
Reposted fromoll oll viajustmadd justmadd

May 24 2017

na-zakrecie
1851 78fb 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House

May 23 2017

na-zakrecie
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted fromoutoflove outoflove viapikkumyy pikkumyy

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl