Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2017

na-zakrecie
1851 78fb 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House

May 23 2017

na-zakrecie
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi viapikkumyy pikkumyy

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

na-zakrecie
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
na-zakrecie
1229 44c7 420
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromwhy why viaszalony-virus szalony-virus

May 24 2017

na-zakrecie
1851 78fb 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viaHouse House

May 23 2017

na-zakrecie
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi viapikkumyy pikkumyy

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

na-zakrecie
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre

May 23 2017

na-zakrecie
Boję się, że to na co czekam nigdy się nie wydarzy
— 19:54
Reposted frommslexi mslexi viapikkumyy pikkumyy

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viapikkumyy pikkumyy

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl