Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

na-zakrecie
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre
na-zakrecie
1229 44c7 420
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromwhy why viaszalony-virus szalony-virus

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

na-zakrecie
Na pozór wszystko gra. Uśmiecham się tak, jak jest to ogólnie przyjęte, nie za szeroko, nie za wąsko. Tak w sam raz. Jestem zawsze pogodny i uprzejmy dla wszystkich. Ludzie szanują mnie za to. Tylko wewnątrz cichy głosik krzyczy kurwa mać!
— Gustaw Padruski - Danse makabre

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

March 31 2017

6532 bc6a 420

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
na-zakrecie
Reposted frommeem meem viaelyave elyave

April 24 2017

na-zakrecie
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaExplorers Explorers

April 07 2017

na-zakrecie
To, że kogoś potrzebujemy, zaczyna nas niszczyć.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaExplorers Explorers
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl